Διεκπεραιώσεις

car2

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

 Αναθεώρησεις Διπλωμάτων
 Αναθεωρήσεις διπλώματων με εξέταση απο Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε)
 Αντίγραφα διπλωμάτων (λόγω κλοπής,απώλειας,φθοράς)
 Εκδόσεις διπλωμάτων Ευρωπαικού Τύπου (“Καρτελάκι”)
 Εκδόσεις και αναθεωρήσεις Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου
 Εκδόσεις και αναθεωρήσεις Ειδικής Άδειας Ταξί
 Μετατροπές σε ερασιτεχνικό δίπλωμα λόγω συνταξιοδότησης
 Απαλοιφή κωδικού 114
 Μεταφράσεις διπλωμάτων
 Επαναχορήγηση διπλωμάτων λόγω ΣΕΣΟ (αφαίρεση διπλώματος λόγω Point System)

Αναλαμβάνουμε, επίσης :

 την έκδοση ή την ανανέωση Ειδικής Άδειας Ταξί.
 την έκδοση ή την ανανέωση Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου.
 την έκδοση ή την ανανέωση ADR (Μεταφοράς Επικινδύνων Φορτίων) και Σ.Ε.ΚΑ.Μ (Εθνικών ή Διεθνών Μεταφορών)

​Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ο Στόλος μας

Περιλαμβάνει σύγχρονα οχήματα:


       Αυτοκίνητα

       Μηχανές

       Λεωφορείο

       Φορτηγό

 

πληρώντας όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας.