Κατηγορία BE

car2

Κατηγορία BE

Κατηγορία BE

Κατηγορία ΒΕ ή Β 96: Δικαίωμα οδήγησης για: Επιβατικά έως 9 θέσεων και φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου πάνω από 750 kgr. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης Β κατηγορίας τουλάχιστον και κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Ισχύει για 15 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

 

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα:7 (6+1)

Β96 για συνδιασμούς οχημάτων < 4250 kgr Χωρίς Εξετάσεις

ΒΕ για συνδιασμούς οχημάτων > 4250 kgr Με Εξετάσεις

 

Δικαιολογητικά και Υπεύθυνη Δήλωση                    Αίτηση Εκτύπωσης

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας B τουλάχιστον.
Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
Να ολοκληρώσει ένα κύκλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την κατηγορία Β96
Να επιτύχει σε πρακτική εξέταση, μετά από υποχρεωτική πρακτική εκπαίδευση, για την κατηγορία ΒΕ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Οι κατηγορίες ΒΕ, C1E, CE, D1E και DE χορηγούνται μόνο σε οδηγούς, οι οποίοι είναι ήδη κάτοχοι των κατηγορίας Β, C1, C, D1 και D αντίστοιχα.
2. Πριν από τη συμμετοχή του σε πρακτική εξέταση, ο υποψήφιος οδηγός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει ελάχιστο αριθμό μαθημάτων σε Σχολή Οδηγών.
3. Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται εξουσιοδότηση και νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και της αίτησης εκτύπωσης από οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Επίσης, κάθε φωτοαντίγραφο εγγράφου πρέπει να είναι επικυρωμένο.

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θεωρητικά: 1 ώρα για το Β96
Πρακτικά: 6 ώρες για το Β96, 7 ώρες για το ΒΕ

Ο Στόλος μας

Περιλαμβάνει σύγχρονα οχήματα:


       Αυτοκίνητα

       Μηχανές

       Λεωφορείο

       Φορτηγό

 

πληρώντας όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας.