Ειδική άδεια ταξί

car2

Ειδική άδεια ταξί

Ειδική άδεια ταξί

Το ταξί είναι ένα όχημα δημόσιας μεταφοράς, συνήθως επιβατηγό αυτοκίνητο, το οποίο μεταφέρει επιβάτες στον ακριβή προορισμό που επιθυμούν, σε αντίθεση με τα μαζικά μέσα μεταφοράς, τα οποία κινούνται σε προκαθορισμένες διαδρομές.

Για να αποκτήσετε την ειδική άδεια οδηγού ταξί πρέπει να έχετε δίπλωμα Β κατηγορίας τουλάχιστον 2 χρόνια, να γνωρίζετε την ελληνική γλώσσα και να είστε 21 ετών.

 

Πατήστε εδώ για δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

 

Περιγραφή διαδικασίας

Πρώτα πρέπει να μαζέψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Μετά πάτε στους γιατρούς έχοντας μαζί σας τις Φωτογραφίες, την Ταυτότητα σας και Γενικές Εξετάσεις.

Τα πιστοποιητικά που θα πάρετε από τους γιατρούς μαζί με τις αιτήσεις και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα τα βάλετε σε φάκελο και θα τα καταθέσετε στην τοπική υπηρεσία του Υ.ΜΕ. Αφού τα καταθέσετε θα σας δώσουν μία κάρτα την οποία θα την φέρετε στην σχολή για να ξεκινήσουμε. Την διαδικασία έκδοσης της κάρτα υποψηφίου μπορεί να την αναλάβει και η σχολή μας

 

Δικαιολογητικά

 4 Φωτογραφίες (Τύπου διαβατηρίου)
 Το δίπλωμα σας
 Την Ταυτότητα σας
 Απολυτήριο γυμνασίου ή πιστοποιητικό Ελληνομάθειας
 Γενικές εξετάσεις
 Παράβολο δημοσίου ταμείου 50€+50€
 Πιστοποιητικά γιατρών
 Αίτηση

 

Περιγραφή διαδικασίας

Πρώτα πρέπει να μαζέψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Τις αιτήσεις και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα τα βάλετε σε φάκελο και θα τα καταθέσετε στην τοπική υπηρεσία του Υ.ΜΕ. Αφού τα καταθέσετε θα σας δώσουν μία κάρτα την οποία θα την φέρετε στην σχολή για να ξεκινήσουμε. Την διαδικασία έκδοσης της κάρτα υποψηφίου μπορεί να την αναλάβει και η σχολή μας

 

Δικαιολογητικά

 4 Φωτογραφίες (Τύπου διαβατηρίου)
 Το δίπλωμα σας
 Την Ταυτότητα σας
 Απολυτήριο γυμνασίου ή πιστοποιητικό Ελληνομάθειας
 Παράβολο δημοσίου ταμείου 50€
 Αίτηση

 

Ο Στόλος μας

Περιλαμβάνει σύγχρονα οχήματα:


       Αυτοκίνητα

       Μηχανές

       Λεωφορείο

       Φορτηγό

 

πληρώντας όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας.